• dua
  • dua
  • dua
  • dua

Ви се случила сообраќајна несреќа?

Повредени сте? Имате материјална штета? Не сте виновни, Вие имате право на надоместок на штетата. Ве информираме детално за вашите права.

Прочитај повеќе..

Повредени сте на работно место?

Имате ли право на надоместок? Кој сноси одговорност за вашата штета? Како да се надомести изгубената заработувачка?

Прочитај повеќе..

Оштетени Ви се куќата, станот, покуќнината!

Настапил пожар, се случила поплава, кражба во станот и др.! Имотна штета Се работи за специфична проблематика која на обичниот човек му е непозната.

Прочитај повеќе..

Сте доживеале незгода?

При паѓање на улица или на прошетка ви настрадал некој од екстремитетите, сте се здобиле со скршеници? На викенд при скијање или рекреативно спортување сте се повредиле? Ние сме тука да ви помогнеме.

Прочитај повеќе..

Регреси

Оставарување на регресни права од физички и правни лица, односно враќање на наплатениот надоместок кога за тоа постои законска основа.

Прочитај повеќе..